Kruszywa

W sprzedaży posiadamy również:

  • Kruszywo dolomitowe 
  • Kruszywo szarogłazowe
  • Żwiry
  • Piaski
  • Ziemia przesiewana